Great Wall Buffet

Phone: 
(570) 265-6679
Hours: 
Sunday: 11:00 am-9:30 pm
Monday: 11:00 am-10:00 pm
Tuesday: 11:00 am-10:00 pm
Wednesday: 11:00 am-10:00 pm
Thursday: 11:00 am-10:00 pm
Friday: 11:00 am-11:00 pm
Saturday: 11:00 am-11:00 pm
Address: 
Great Wall Buffet
254 Ennis Lane
Towanda, PA 18848